Hala 1

Logistická / výrobná hala

Hala 1

Voľná plocha: 0 m2
Cena od: 4,10 €/mesiac/m2
Rýchly dopyt
  • Kolaudácia:január 2015
  • Prenajímateľná výmera: 5 291 m2 + vonkajšie spevnené plochy
  • Výmera pozemku: 10 395 m2
  • Stav prenájmu: 100% prenajaté
  • Nájomca: Boxontech (do 05/2027)
  • Ročná výška prevádzkových nákladov: prevádzkové náklady sú prenášané na nájomcu v rámci „service charges“ (0,90 €/mesiac/m2), médiá sú prefakturované nájomcovi podľa skutočných nákladov (elektrina, plyn, vodné a stočné, likvidácia odpadu)

Rýchly dopyt