Hala 2

Logistická / výrobná hala

Hala 2

Voľná plocha: 11.200 m2
Cena od: 4,10 €/mesiac/m2
Rýchly dopyt
  • Kolaudácia: december 2015
  • Prenajímateľná výmera: 11 200 m2 hala + vonkajšie spevnené plochy
  • Výmera pozemku: 15 059 m2/li>
  • Stav prenájmu: 100% voľné
  • Posledný nájomca: VOLKSWAGEN Slovakia, a.s. (do 08/2020)
  • Ročná výška prevádzkových nákladov: prevádzkové náklady sú prenášané na nájomcu v rámci „service charges“ (0,90 €/mesiac/m2), médiá sú prefakturované nájomcovi podľa skutočných nákladov (elektrina, plyn, vodné a stočné, likvidácia odpadu)

Rýchly dopyt