Hala 3

Administratívno-výrobná hala

Hala 3

Voľná plocha: 0 m2
Cena od: 4,10 €/mesiac/m2
Rýchly dopyt
  • Kolaudácia: november 2017 + staršie skladové a výrobné haly
  • Prenajímateľná výmera: 5 467 m2 z toho: nové budovy – 2 482 m2 administratívne priestory + výrobné priestory 1 286 m2 staršie budovy – skladové a výrobné priestory 1 699 m2
  • Výmera pozemkov: 10 780 m2
  • Stav prenájmu: 100% prenajaté
  • Nájomca: GA Drilling, a.s.
  • Ročná výška prevádzkových nákladov: prevádzkové náklady sú prenášané na nájomcu v rámci „service charges“ (0,90 €/mesiac/m2), médiá sú prefakturované nájomcovi podľa skutočných nákladov (elektrina, plyn, vodné a stočné, likvidácia odpadu)

Rýchly dopyt