Hala 4 + Administratívne priestory

Logistická / výrobná hala a administratívne priestory

Hala 4

Voľná plocha: 200 m2
Cena od: 4,10 €/mesiac/m2
Rýchly dopyt
  • Prenajímateľná výmera: hala, existujúce a rekonštruované priestory: 1 710 m2
    administratívne priestory: 728 m2
  • Výmera pozemku: 4 200 m2
  • Stav prenájmu: 91% prenajaté
  • Ročná výška prevádzkových nákladov: prevádzkové náklady sú prenášané na nájomcu v rámci „service charges“ (0,90 €/mesiac/m2), médiá sú prefakturované nájomcovi podľa skutočných nákladov (elektrina, plyn, vodné a stočné, likvidácia odpadu)

Rýchly dopyt