Hala 5

Logistická hala

Hala 5

Voľná plocha: 0 m2
Cena od: 4,10 €/mesiac/m2
Rýchly dopyt
  • Kolaudácia: december 2019
  • Prenajímateľná výmera: 2 462 m2
  • Výmera pozemku: 4 200 m2
  • Stav prenájmu: 100% prenajaté
  • Nájomca: eDelia
  • Ročná výška prevádzkových nákladov: prevádzkové náklady sú prenášané na nájomcu v rámci „service charges“ (0,90 €/mesiac/m2), médiá sú prefakturované nájomcovi podľa skutočných nákladov (elektrina, plyn, vodné a stočné, likvidácia odpadu)

Rýchly dopyt